ŽAIDIMO ANONSAS IR ĮVADAS


ĮVADAS

     Visas veiksmas vyksta praėjus 125 metams po įvykių pavaizduotų filme „Return of the Jedi“. Centrinė figūra Luke Skywalker palikuonis – Cade Skywalker. Jis buvo mokomas Džedajumi, bet paliko ordiną. Likimas jį nubloškė pas piratus. Cade išsižadėjo savo giminės vardo. Jis prisitaikė gyventi kaip kontrabandininkas, premijų medžiotojas, padugnė. Naujasis Sithų ordinas nuvertė Galaktikos aliancą. Tačiau tik keletas žino Sithų valdovo paslaptį. Darth Krayt užkrėstas mutuojančiu virusu, kuris po truputį graužią jo protą ir kūną. Jis viliasi, kad Cade Skywalker sugebės jam padėti dar kartą išvengti mirties ir likimo baisesnio už mirtį. Visos kovojančios pusės stengiasi surasti Cade ir patraukti jį savo pusėn. Pagrindinis žaidėjų tikslas – sukurti kuo galingesnį ir didesnį aliancą, kurio pagalba būtų įmanoma sunaikinti konkurentus. Sithai siekia absoliučios valdžios. Džedajai bando sugrąžinti taiką. Imperatorius padedamas savo riterių viliasi grįžti į sostą. Visiems kitiems belieka tik prisidėti arba žūti.

     Žaidimas vyksta tolimoje planetoje, kurioje pilnu pajėgumu siaučia aukso karštinė, susirėmimai su karingais čiabuviais bei banditais. Sithus į ją privilioja gandai jog čia gali slapstytis Džedajų ordino likučiai. Tačiau jie nežino, kad tarp paprastų gyventojų, kontrabandininkų ir šiaip nuotykių ieškotojų yra įsimaišę Imperijos riteriai ir jų agentai. Norėdami susilpninti Sithų ordiną, Imperijos riteriai planuoja pasinaudoti besislapstančių Džedajų pagalba. Ar jiems pavyks? Tik laikas tai parodys.

PAGRINDINIAI VEIKĖJAI

     Cade Skywalker – Dėl savo gebėjimo gydyti šis giminės atstovas tapo pagrindiniu taikiniu. Jį siekia surasti visos kovojančios pusės. Premijų medžiotojas, piratas, kontrabandininkas ir padugnė. Pats tas materialas lipdyti herojui. Jis senai išsuko iš Džedajaus kelio, o kiekvienas gydymo seansas artina jį link tamsiosios pusės.
   
Žaidėjam siūlomi šie personažai:

     1 personažas – naujas atvykėlis į planetą (vyras arba moteris) ieškantis savo senai dingusio brolio, kuris pabėgo iš namų tikėdamasis tapti Džedajumi arba Imperijos riteriu. Personažas gali būti galios naudotoju jei nori. Jis bandys užmegsti ryšius su abiem ordinais ir išsiaiškinti savo brolio likimą. Atpažinti brolį galima iš šeimos medaliono.
 
     2 personažas - dvigubas agentas (vyras arba moteris), apsimetantis premijų medžiotoju ar šiaip kokiu nuotykių ieškotoju. Pardavinėja informaciją visoms suinteresuotoms pusėms. Jo tikslas - prisikimšti pilnas kišenes aukso bei galaktikos kreditų, o po to pasipustyti padus. Taip pat jis gali pereiti į kurios nors iš kovojančių organizacijų pusę bei padėti jiems laimėti. 

     3 personažas - premijų medžiotojas (vyras arba moteris) pasiruošęs alikti bet kokį darbelį. Jam nesvarbu kas ir kaip, svarbu tik atlygis ir jo dydis. 

    4 personažas - nuo Sithų besislapstantis galios naudotojas (vyras arba moteris). Kažkada buves mokiniu Džedajų šventykloje. Dabar jo tikslas išgyventi. Jis gali prisidėti prie bet kurios iš kovojančių pusių bei didinti savo galias arba likti neutralus ir nesivelti į galaktikos intrigas. 

    5 personažas - paprastas nuotykių ieškotojas (vyras ar moteris), atvykęs į planetą ieškoti aukso. 

    6 personažas - užsimaskavęs Džedajus, slapta siekiantis sutaikyti Čiabuvius ir Naujakurius. 

    7 personažas - užsimaskavęs Sithų agentas, bandantis išaiškinti visus besislapstančius Džedajus ir Imperijos riterius. Bei visus nepaklūstančius naujajai Sithų tvarkai. 

     8 personažas - užsimaskavęs Imperijos agentas. Aukšto lygio specialistas/diversantas. Siekiantis visais įmanomais ir neįmanomais būdais susilpninti Sithų įtaką regione. Šantažas, nuodijimai, sabotažas, sprogdinimai, vagystės ir pagrobimai bei priešingų frakcijų narių kiršinimas - jo kasdienybė. Civilių aukos jam ne kliūtis. 


ŽAIDIMO „DALYVIAI“

     Kovojančios pusės:

     Džedajai – Galios naudotojai, nuo neatmenamų amžių saugantys taiką ir ramybę neaprėpiamose galaktikose. Po Sithų perversmo išskaidyti ir medžiojami siekiant juos atvesti į tamsiąją galios pusę. Taigi Džedajai priversti slėpti savo tapatybes ir galias. Jų pagrindinis tikslas – sunaikinti Sithus ir atkurti taiką.

     Imperijos riteriai – Ištikimi Imperatoriaus tarnai. Jų priesaika įpareigoja paklusti sostui ir vykdyti Imperatoriaus valią. Po Sithų pasikėsinimo ir perversmo jie pasitraukė į neprieinamą tvirtovę (Bastioną). Imperatorius mielai priimtų Džedajų pagalbą kovoje prieš Sithus, tačiau pirma reikia juos rasti.

     Sithai – Tamsiosios pusės kariai, pasitikintys tik savo jėga ir narsa. Valdžios troškimas nėra kiekvieno sitho pagrindinis tikslas. Tačiau tai yra jo galios įrodymas visam pasauliui. Pasitelkę apgaulę ir jėgą Sithai kontroliuoja didžiąją galaktikos dalį. Tačiau jų prigimtis skaldo juos iš vidaus ir verčia varžytis tarpusavyje. Pagrindiniam valdovui (Darth Krayt) pasitraukus į meditaciją visas ordinas balansuoja ant pjautynių ribos. Kartu juos išlaiko tik nepasiduodantys Imperijos riteriai su Imperatorium priešaky bei niekaip išnykt nenorintys Džedajai.
                      
     Pagalbiniai personažai:
     
     Premijų medžiotojai – Samdomi galvažudžiai, kurių ištikimybė lengvai nuperkama ir parduodama. Už pakankamai didelį atlygį jie sutiks nugalabyti bet ką. Tačiau gardžiausias kąsnelis yra besislapstantys Džedajai. Sithai dosniai atsilygina už bet kurį jiems gyvą pristatytą Džedajų.

     Kontrabandininkai – Vieninteliai kas turi galimybę nepastebėti prasmukti pro planetų blokadas, savo slaptuose triumuose galintys gabenti tiek humanitarines priemones, tiek mirtinus ginklus ir net priešų kovotojus.

     Prekeiviai – Jei turi ką parduoti ar nori pirkti – keliauji pas prekeivį. Jie taip pat teikia remonto paslaugas bei parduoda svarbią informaciją. Superka viską: blasterius, šviesos kardus, kristalus, holokronus, netgi gandus. Analogiškai visą tą gėrį ir parduoda (sau pasiimdami nedidelį procentą). Jei bandysi apeiti prekeivius ir susigundysi juodąja rinka – patirsi ką reiškia pirklio kerštas.

     Medikai – Specialiai apmokyti Džedajų ar Sithų žyniai. Jų kovinės galios nėra įspūdingos, tačiau jie nepamainomi kai po mūšio reikia lopyti praskeltas makaules ir prilipdyti nukirstas galūnes. Džedajai ir Sithai turi po vieną mediką. Juos praradus naujų apmokymas kainuos daug laiko, pinigų bei pastangų. Imperijos riteriai medikų neturi, tačiau jie naudojasi droidų/medikų paslaugomis. Šie gydo ne taip efektyviai ir greitai (daugiausiai gali pakelti gyvybės lygį iki keturių hitų). Kita vertus sugadintą droidą visad galima pakeisti nauju, jei tik turi kreditų detalėms. Gydymas ir meditacija vykdomas toje pat vietoje, taigi vienu metu galima atlikti tik vieną veiksmą. Vieno hito atstatymo laikas - 10 minučių. Laiku nesuteikus pagalbos, 0 gyvybės padalų (hitų) turintis karys miršta. Pirmą pagalbą medikai gali suteikti mūšio lauke, bet atstatyti hitus galima tik šventykloje (meditacijos vietoje).

     Sithų šnipai – užsimaskavę ir nepastebimi minioje, jie renka bei parduoda informaciją, taip pat sprendžia iškilusius ginčus bei prižiūri viešąją tvarką. 

     Sithų apsaugos patruliai -  kariniai daliniai valdomi Sithų. Jie nėra galios naudotojai, tačiau savo skaičiumi ir šaunamųmų ginklų galia, yra įveikę ne vieną Džedajų ar Imperijos riterį.     Moffų taryba – Imperiją valdantys planetų atstovai. Šiuo metu jie randasi po Sithų padu, kurių jungą norėtų nusimesti. Taip pat nespjauna į galimybę pasinaudoti Sithų galia siekiant įtvirtinti savo valdžią. 

     Imperijos Misija – Pagrindinė jų užduotis skleisti Imperijos idealus. Jie taip pat atlieka savotiškų šnipų vaidmenį, kadangi turėdami neliečiamybę gali lankytis įvairiose planetose, išskyrus Korriban‘ą (matomai sithai nėra tolerantiški kitoms idėjoms).

     Čiabuviai - nedraugiški vietiniai planetos gyventojai, iš pasalų puldinėjantys atvykėlius ir aukso ieškotojus. Koviniai NPC, kurių vaidmenį atliks žaidimo meistrai ir kiti suinteresuoti asmenys. Vaidinant planetos čiabuvį trumpėja buvimo mertviake laikas. 

     Šnipai, šnipeliai, informacijos pirkliai ir gandų nešiotojai. Visi nori atsiriekti savo pyrago gabalėlį.
 

REIKALAVIMAI KOSTIUMUI

       Ypatingų reikalavimų kostiumui nėra. Sithai tradiciškai apsirengę juodai, visa kita - fantazijos reikalas. Dažyti veidų nebūtina, nebent norit, kad jūsų personažas atrodytų išskirtinai. Bet tam į pagalba galima pasitelkti įvairias kaukes. Galima atkartoti filmuose vaizduotas arba kurti savo išskirtinę ateivių rasę. Norint išgyventi teks slėpti savo tapatybę. Taigi tiek Džedajams, tiek Imperijos riteriams, tiek visiem kitiem paliekama visiška laisvė. 

     Žaidimo dvasią atitinkantis kostiumas duos jums penkias gyvasties padalas (hitpointus). Nesvarbu ar dėvėsite kažkokius šarvus, ar ne. Jei su kostiumu prašausite - gausite tik keturias gyvasties padalas. 

     Su tokiais kostiumais į žaidimą priimti nebūsite: 
http://costumefail.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Star-Wars-Cardboard-Apple-Darth-Vader-Costume.jpg


   Už gražius bei sudėtingus kostiumus būsite apdovanoti papildoma gyvasties padala (maximum 6 hitpointai). Norintiems pasisisemti įkvėjimo:
https://www.google.lt/search?q=starkiller+costume&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0VPFU76hAYKAywPHuIGgBQ&sqi=2&ved=0CBwQsAQ&biw=1366&bih=631


     Pagrindiniai ginklai - vibrokardai ir blasteriai. Čia irgi leidžiama įvairovė. Pagrindinis reikalavimas - kardai bei kiti ginklai turi būti pamikštinti.
     Visas reikalingas medžiagas paprasčiausiam šviesos kardui pasigaminti jūs galite rasti ūkinių prekių parduotuvėje. 

     PASTABA: Šviesos kardas nešiojamas deaktyvuotas. O naudoti jį gali tekti dažnai. Taigi paminkštintą šviesos strypą teks nešiotis su savimi visą laik. Reiktų sugalvoti jam kokį nors paprastutį dėklą, kad taip nekristų į akis. Vibrokardai ir blasteriai nešiojami atvirai, taigi su jais jokių problemų nekyla. 

     Kitas šios problemos sprendimo būdas - daryti vientisą šviesos kardą bei nešioti jį dėkle už nugaros ar kaip paprastą kardą prie šono. 

GALIA IR JOS NAUDOJIMAS BEI LYGIO KĖLIMASGALIOS NAUDOJIMAS

Visi galios naudotojai turi 4 pradines savo personažo charakteristikas, kurias gali susimodeliuoti kaip jiems patinka, o po to kelti jų pajėgumus studijuojant holokronus, medituojant ar semiantis patirties iš mokytojo. Kortelėje galima užpildyti keturis langelius renkantis jėgą arba greitį.
Pagrindinės charakteristikos:

 • Jėga – Galima padidinti tik sėkmingai įvykdžius užduotį ar studijuojant holokronus. 
 • Greitis – Galima padidinti tik sėkmingai įvykdžius užduotį ar studijuojant holokronus. 
 •  Išmintis – Didėja medituojant su mokytojo pagalba arba studijuojant holokronus. Džedajui ar Imperijos riteriui perėjus į tamsiąją pusę jo verbuotojas gauna visas aukos išminties padalas. 
 • Įniršis – Didėja nukovus priešininką arba pralaimėjus, bet likus gyvam (jei esi Sithas ar Imperijos riteris). Susimažinti įniršį galima medituojant 10 minučių. 
 • Patirtis – Didėja įveikus priešininką ir palikus jį gyvą. Džedajus, norėdamas įgauti patirties, visų pirmą turi atsikratyti įniršio.


ŽAIDĖJO GALIOS LENTELĖ

 

   Jėgą ir greitį kiekvienas galios naudotojas pasiskirsto pats. Pradžioje galima užpildyti keturis langelius savo nuožiūra. Visi žymenys daromi paprastu pieštuku, o jiems kintant nereikalingi žymenys yra nutrinami. Visas charakteristikas galima keisti žaidimo eigoje. Išmintis svarbi visoms pusėm. Įniršis aktualus Sithams, tuo tarpu Džedajai labiau suinteresuoti Patirtimi. Imperijos riteriai yra kažkur per vidurį.

GALIOS NAUDOJIMAS ŽAIDIME  

Force push (stūmimas galia) – Gali naudoti visi turintys tris jėgos ar greičio padalas. Naudojamas nutraukti priešo atakai arba trumpam jį sulaikyti. Atliekant veiksmą reikia mesti juodą kamuoliuką su kaspinu ir sušukti „Force push“. Veiksmas pavyksta jei kamuoliukas pataiko į taikinį. Priešas gyvasties taškų nepraranda. 

Force pull (pritraukimas galia) – Naudojama iš priešo rankų išmušti ginklui. Būtina turėti tris jėgos ir tris greičio padalas. Taip pat šis veiksmas gali būti naudojamas išmuštam ginklui susigrąžinti ir kitiems įvairiems objektams pritraukti. Atliekant veiksmą yra suplėšomas galios popieriukas ir sušunkama „Force pull“. Jei priešininkas yra galios naudotojas – iš jo atimti ginklo nepavyks. 

Dodge laser fire (lazerio atmušimas) – Prieinamas visiems galios naudotojams, kurių Išminties, Įniršio ir Patirties suma viršija 6 padalas. Lazerio spindulį galima atmušti tik su šviesos kardu. 

Force speed (didžiulis greitis) – Gali naudoti bet kuris 2 lygio galios naudotojas, kuris turi 3 greičio padalas. Naudojama suplėšant vienkartinį galios popieriuką. Plėšant reik sušukti „Force speed“. Aktyvavus šią galią, priešui gali būti suduotas vienas smūgis, kurio šis nesugeba atremti.  Didžiulis greitis taip pat gali būti panaudotas norint pasprukti nuo priešų.  

Force choke (Smaugimas galia) – Gali naudoti bet kuris 2 lygio galios naudotojas, kuris turi 3 jėgos ir 3 įniršio padalas. Veiksmas atliekamas metant raudoną kamuoliuką su kaspinu bei sušunkant „Force choke“. Kamuoliukui pataikius auka pradeda dusti. Atliekant smaugimą reik stovėt ištiesus ranką vaizduojant smaugimo judesį. Smaugimas daugiausiai atima dvi gyvasties padalas ir reikalauja laiko atsikrovimui. Smaugimas gali būti nutrauktas jei kas nors iš priešininkų panaudos „stūmimą galia“ ir nutrauks jūsų veiksmą. Tokiu atveju atimama tik viena gyvasties padala.   

Mind trick (proto apgaulė) – Gali naudoti 3 lygio galios naudotojas (meistras). Veiksmas atliekamas suplėšius galios popieriuką ir ištariant „Mind trick“. Po to seka instrukcijos aukai.  Tačiau apgauti du priešininkus vienu metu nepavyks. Prekeiviai ir galios naudotojai atsparūs proto apgaulei. 

Force lightning (galios žaibas) – Sitho įniršiui pasiekus maksimumą jis gali naudoti galios žaibą. Tai vienkartinis veiksmas, kuris atima dvi gyvasties padalas ir trumpam paralyžiuoja priešininką, tuo pačiu iškraudamas visą naudotojo įniršį. Tik 3 lygio Sithų meistrai su šešiomis išminties padalomis moka naudoti galios žaibą nesumažindami savo įniršio. Veiksmas atliekamas metant mėlyną kamuoliuką su kaspinu ir sušunkant „Force lightning“. Veiksmas pavyksta jei kamuoliukas pataiko į priešininką. Žaibo atsikrovimo laikas – viena valanda. Atmušti žaibą gali tik galios naudotojas su pilnomis patirties padalomis. Tam turi būti naudojamas šviesos kardas. 

Mokytojo išmintis – Kiekvienas patyręs 3 lygio galios naudotojas (meistras) gali turėti vieną mokinį. Mokytojas palaipsniui perduoda savo žinias mokiniui, tačiau negali jo išmokyti daugiau, nei žino pats. Baigęs mokslus mokinys pademonstruoja savo sugebėjimus sukurdamas galios kristalą savo šviesos kardui (Sithai ir Imperijos riteriai). 

GALIOS NAUDOTOJŲ KVALIFIKACIJA

 0 lygis - žaidėjas žinantis, kad yra Galios naudotojas, tačiau dar nemokantis pasinaudoti jokiomis specialiomis savybėmis. Savo žaidėjo lentelėje jis užsipildo keturis charakteristikų langelius, pasirinkdamas tarp jėgos ir greičio. 
1 lygis - Mokinys. Tai žaidėjas, apsisprendęs kuriai frakcijai priklausys, bei suradęs mokytoją. Mokytoju gali būti trečio lygio žaidėjas (meistras). Sithų meistras gali turėti kelis mokinius, kadangi intensyvių treniruočių metu, nemažai jų žūna, nepasiekę aukštesnio lygio. 1 lygio žaidėjai gali su savimi nešiotis ir naudoti: 

 • 1 Force speed galią; 
 • 1 Force pull galią; 
 • 2 Force push galias.
2 lygis - Karys. Pažengęs galios naudotojas. Pagal pasirinktas charakteristikas jis gali naudoti Dodge laser fire jei turi šviesos kardą. Taip pat gali su savimi nešiotis ir naudoti:
 • 1 Force speed galią;
 • 2 Force pull galias; 
 • 2 Force push galias;  
 • 1 Force choke galią; 
 • Jei turi šešias įniršio padalas gali panaudoti Force lightning.Tačiau tai iškraus visą jo įniršį.
3 lygis - Meistras. Norėdamas tapti 3 lygio galios naudotoju mokinys turi išlaikyti tris išbandymus.
Išbandymai: 
1) surasti kristalą ir sukurti šviesos kardą;
2) įveikti kovoje savo mokytoją (Sithai gali jį net nugalabyti); 
3) prisiekti ištikimybę Mokytojui, Imperatoriui ar Sithų lordui. 

Meistras gali su savimi nešiotis ir naudoti:
 • 1 Force speed galią;
 • 2 Force pull galias; 
 • 2 Force push galias;  
 • 2 Force choke galias, tačiau vieno mūšio metu gali panaudoti tik vieną galią;
 • 2 Force lightning galias, jei turi šešias įniršio padalas. Tačiau vieno mūšio metu galima panaudoti tik vieną galią. Jei Meistro Išmintis sieka šešias padalas - jo įniršis neišsikraus. Galios atsikrovimo laikas - viena valanda; 
 • 1 Mind trick galią. 

NUIOTYKIŲ IEŠKOTOJAI

Žaidėjai, kurie nėra galios naudotojai

0 lygis - pramuštgalvis su blasteriu prie šono ir penkiais šoviniais apkaboje.

1 lygis - žaidėjas atlikęs bent dvi užduotis. Gali su savimi nešiotis:
 • 1 dūminę granatą. 
2 lygis - žaidėjas atlikęs bent tris paprastas ir vieną sudėtingą užduotį. Gali su savimi nešiotis:
 • 2 dūmines granatas; 
 • 1 svaiginančią granatą; 

3 lygis - žaidėjas atlikęs bent penkias paprastas ir dvi sudėtingas užduotis. Gali su savimi nešiotis:
 • 2 dūmines granatas; 
 • 2 svaiginančias granatas; 
 • 1 šovinį su migdomaisias vaistais, skirtą paralyžuoti galios naudotojus ir kitus personažus.

GINKLAI BEI KITI ITEMAI

Piniginis vienetas – Galaktikos kreditai. Jų galima užsidirbti atliekant įvairias užduotis, ieškant aukso ir įvairių artefaktų ar tiesiog iškraustant kitų žaidėjų kišenes. 

Vibrokardas – Skirtingų dizainų pagrindinis pradedančiojo galios naudotojo ar šiaip nuotykių mėgėjo ginklas (Paminkštintas kardas su kieta šerdimi). Juo galima atremti šviesos kardo smūgį, tačiau ne lazerio spindulį.

Šviesos kardai – Žaidimo pradžioje juos turi tik aukščiausio lygio galios naudotojai. Po 2 vnt. kiekvienoje pusėje (2 Sithų lordai, 2 Džedajų mokytojai ir 2 Imperijos riteriai). Džedajui norint pasigaminti nuosavą šviesos kardą teks susirasti galios kristalą. Taip pat vienas kitas prekeivis gali turėti užslėpęs jų po prekystaliu. Sithai ir Imperijos riteriai naudoja dirbtinius kristalus. Sithai – raudonos spalvos, Imperijos riteriai – baltos. Jų gamyba gan sudėtinga, reikalaujanti daug valios pastangų ir galios valdymo žinių. Tik labai patyręs galios naudotojas meditacijos ir technikos pagalba gali sukurti nepriekaištingą kristalą. Baigęs apmokymus Imperijos riteris privalo sukurti kristalą tuo įrodydamas, kad yra pasiruošęs tarnystei. Sithų lordai kristalais apdovanoja labiausiai pasižymėjusius savo mokinius. Šviesos kardo korpusą galios naudotojas gali susikurti pats arba įsigyti tam reikalui skirtų detalių pas prekeivius. Nukauto priešininko šviesos kardas, tai garbės trofėjus, o kartu ir puiki priemonė prasimanyti pinigų jį pardavus juodojoje rinkoje. 

Apsauginiai šarvai – Gali būti tiek ištisiniai, tiek daliniai. Gyvybių neprideda. Neapsaugos nuo šviesos kalavijo ar lazerio šūvio. Dažniausiai nesužeistas personažas turi penkis hitus savo gyvybės skalėje. Pataikymas į šarvą nuima gyvasties padalą. Šviesos kardai ir blasteriai eina per šarvus kaip per sviestą. Galva, kaklas ir tarpukojis yra neliečiamos vietos. Atsistatyti prarastas gyvasties padalas galima tik pas medikus, čiabuvių šamaną ar medituojant su gydančiu galios naudotoju. Su nemokamu gydymu galaktikoje prasti reikalai. Prekeiviai gali pasiūlyti mokamas droido/mediko paslaugas. Tačiau pastarieji atkrauna tik po 1 padalą kas 10 minučių ir maksimaliai traukia iki 4 gyvybės padalų.

     Holokronai – Išminties ir galios trupiniai, kuriuos po visą galaktiką išbarstė nesibaigiantys konfliktai. Juos rasti ir parduoti ar dovanoti gali bet kas. Tačiau tikrąsias jų paslaptis įminti lemta tik tikriesiems galios naudotojams. Atvėrus holokroną, jo slepiamas žinias reikia iškart įsisavinti arba jos nueina vėjais. Holokronus atverti galima tik dalyvaujant žaidimo meistrui. Tuščias holokronas grąžinamas žaidimo meistrams. 

Džedajų Holokronai – Gali atverti tik Džedajus bei į Sithų ar Imperijos riterių pusę perėjęs Džedajus. Tačiau žinių iš jų pasisemti gali tik ištikimas šviesiajai pusei galios naudotojas.
Sithų Holokronai – Prieinami tik tikrajam tamsiosios pusės tarnui.
Galios Holokronai – Gali atverti bet kuris galios naudotojas. 
Holokronų paslaptys – Papildomos gyvybės, pagreitinti apmokymai, papildomos galios ar seniai prarastos istorijos nuotrupos. Netgi galimybė prikelti kritusius karius ar studijuoti tamsiausias galios paslaptis. Nei vienas užraktas jums nebaisus, jei turit durų raktą. 

Lazeriniai ginklai – automatiniai blasteriai, lazeriniai pistoletai ir kiti ginklai. Rekomenduojami "NERF" ginklai/žaislai. Taip pat galima naudoti ir kitas blasterių imitacijas (pastaruoju atveju šūvio imitacijai naudojami spalvoti kamuoliukai). Jų galima išvengti, tačiau juos atmušti sugeba tik stiprus galios naudotojas su šviesos kalaviju rankose (imituojant pavykusį atmušimą kamuoliukas metamas atgal). Lazerinius ginklus nešiotis gali visi. Tačiau amunicijos kiekis yra ribotas (penketas kamuoliukų/šovinių). Išsekusias amunicijos atsargas galima papildyti pas prekeivius, bet su savim galima nešiotis tik penketą šovinių ­(patruliai ir kariuomenė nemėgsta konkurentų). Mūšio metu sugadintus ginklus taiso prekeiviai.

Kiti ginklai  - guminiai arba paminkštinti vibropeiliai. Mažos įtempimo jėgos nedideli arbaletai ar lankai (šaudmenys turi būti su kokybišku antgalių paminkštinimu). Paralyžiuojančios granatos ir kiti kūriniai. Paprasti (primityvių rasių) ginklai, tokie kaip kirviai, kuokos ir ietys, šviesos kardui neprilygsta. Bandant blokuotis ar pulti, susikirtimo metu, jie yra sugadinami. Tas pats taikoma ir blasteriams. Sugadintus ginklus taiso prekeiviai. Aišku ne už dyką. Tik vibroginklai gali atlaikyti viską lydančius šviesos kardus.

VISI GINKLAI ATIMA PO VIENĄ GYVASTIES PADALĄ (jei smūgis atliekamas į draudžiamą vietą - žala neužskaitoma). Draudžiamos smūgiuoti vietos - galva, kaklas, tarpkojis. Taip pat neužskaitomi smūgiai į plaštakas - stenkitės nenudaužyti vieni kitiems pirštų.


HOLOKRONAI IR JŲ TURINYS

Naudojami skirtingų spalvų maži vokeliai.
 • Sithų holokronai – raudoni; 
 • Džedajų holokronai – mėlyni ir žali;
 •  Paprasti holokronai – visos likusios spalvos. 

        Atidarius holokroną kortelę pasilieka žaidėjas, o tuščias indas (vokelis) grąžinamas meistrui. Holokroną atidarinėti gali tik tą sugebantis personažas ir tik dalyvaujant meistrui. Surastą holokroną, kurio nesugebi atidaryti visad galima parduoti ar iškeisti. 

HOLOKRONŲ turinys


 • Jūsų jėga padidėja viena padala;
 • Jūsų greitis padidėja viena padala;
 • Jūsų išmintis padidėja viena padala; 
 • Atsistato visos jūsų gyvybės padalos (hitai);
 • Jūs įgaunate vieną papildomą gyvybės padalą (hitą);
 • Nuo šiol jūs galite aukoti vieną greičio padalą, kad paspruktumėte nuo priešų.
Sithų holokronai:
 • Nuo šiol Jūs mokate prikelti kritusius karius aukodami savo įniršį. Prikėlimo tikimybė proporcinga turimam įniršiui. Prikeltas personažas tampa nuo įniršio pamišusiu zombiu, žudančiu visus iš eilės;
 • Jei esate medikas jūsų gydymo laikas trumpėja iki 5 minučių;
 • Nuo šiol jūs galite naudoti galios žaibą, bet jei jūsų įniršis nesieks šešių padalų, naudojant žaibą, jis bus iškrautas iki 0.
Džedajų holokronai:
 • Holokrone randate paslėptą kristalą;
 • Įgaunate vieną patirties padalą;
 • Jei esate medikas jūsų gydymo laikas trumpėja iki 5 minučių;
 • Nuo šiol jūs mokate šviesos kardu blokuoti galios žaibą.
         Jei atidarai holokroną, bet viduje randi tau netinkamą kortelę, kuria negali pasinaudoti, visa nauda nueina vėjais. Todėl saugumo dėlei holokronus geriau atidarinėti didesniame būryje. Vis didesnė tikimybė, kad atsiras galios naudotojas, kuriam kortelės aprašas tiks.

GINKLŲ IR KOSTIUMŲ PAVYZDŽIAI

KOSTIUMAI

Sithai – vilki juodais rūbais, šarvais, apsiaustais ar kažkuo panašiu. Gali dėvėti įvairias kaukes su juodais gobtuvais ir be jų. Tai galios naudotojai, kurie naudojasi Vibro ir Šviesos kardais. Šviesos kardai dažniausiai raudoni. Tačiau Sithai gali naudot ir trofėjinius ginklus, atimtus iš Džedajų ar Imperijos riterių. Taip pat jie gali naudotis blasteriais ir granatom bei įvairiais kitais prietaisais, tačiau tai būtų žema ir tik suterštų tikro kario reputaciją. “Do you feel it? Do you feel the power of the dark side? The only real power! The only thing worth living for!”

Sithų džiunglių patruliai – kamufliažinė apranga, airsofto kaukės su gobtuvais, kovinės liemenės bei diržai. Pagrindiniai ginklai – blasteriai (gali naudot STUN SHOT). Pagalbiniai ginklai – vibrokardai ir vibropeiliai. Gali nešiotis granatas, minas ir kitus prietaisus. „Blowin' stuff up never gets old!“ 

Premijų medžiotojai – Maišyta karinė ir civilė apranga. Gali dėvėt kaukes, šalmus, gobtuvus. Pagrindinis ginklas – blasteris ir granatos. „There's a price on your head and I've come to collect.“

Nuotykių ieškotojai – kelnės, liemenė, įvairūs galvos apdarai bei visa likusi civilinė apranga (džinsai nėra pageidaujami, nebent atrodytų ne kaip džinsai). Pagrindinis ginklas – blasteris. Pagalbiniai ginklai – granatos ir vibropeiliai. „Hokey religons and ancient weapons are no match for a blaster by your side.“

Imperijos riteriai – Užsimaskavę galios naudotojai. Dėvėti šarvus nėra būtina. Pagrindiniai ginklai – Vibro ir Šviesos kardai. Pagalbiniai ginklai – visas likęs arsenalas „As Imperial Knights, we obey the Emperor but only as long as he serves the light side of the Force.“

Džedajai – Užsimaskavę galios naudotojai. Dėvėti apsiaustus nėra būtina. Pagrindiniai ginklai – Vibro ir Šviesos kardai. „For my ally is the Force, and a powerful ally it is.“


Nedraugiški čiabuviai – įvairiomis draiskanomis ir kailiais apsitaisę laukiniai mutantai. Gali dėvėti kaukes ar šalmus bei gobtuvus. Pagrindiniai ginklai – primityvūs kardai, kirviai bei ietys. Taip pat lankai ir arbaletai. Gali naudoti blasterius bei visus kitus ginklus jei jų randa ar pagrobia iš pakeleivių. „Natives walk like men, but they're vicious, mindless monsters."

GINKLAI


ŽAIDIMO LOKACIJOS IR PAGRINDINIAI PERSONAŽAI
Lokacijos:

 • ·Pagrindinė lokacija – Naujakurių miestelis, kuriame bazuojasi visi nuotykių ieškotojai. Čia slapstosi išlikę Džedajai bei paslapčia savo planus rezga Imperijos riteriai.
 • ·         Dark Side lokacija  – Sithų stovykla.
 • ·         Light Side lokacija – Džedajų slėptuvė (be Džedajų leidimo ten negali niekas patekti, nematoma plika akimi buveinė).
 • ·         Aplinkiniai keliai ir takeliai, kur galima surasti aukso arba gauti strėlę nuo nedraugiško čiabuvio.
 • ·         Mertviakas – palapinių stovykla.

Naujakurių miestelio rezidentai

 • ·         Prekeivis, bankininkas, ginklų taisytojas, gydytojas (gali būt vienas asmuo arba atskiri);
 • ·         Smuklininkas, smuklininkė, barmenas (vienas asmuo – PVZ. Tadas);
 • ·         Miestelio meras, sargybos kapitonas, kalėjimo prižiūrėtojas (gali būt vienas asmuo arba keli);
 • ·         Čiabuvių šamanas, gydantis gėrimais, žolelėm bei užkalbėjimais, taip pat atlieka vertėjo funkcijas.

Kaip atskirti skirtingų frakcifų žaidėjus

 • ·         Sithai dažniausiai dėvi kaukes ir juodus rūbus;
 • ·         Čiabuviai su raudonais gobtuvais;
 • ·          Paprasti sithų kariai „Trooperiai“ – su kariniu kamufliažu ir airsofto kaukėm;
 • ·         Visi kiti užsimaskavę kaip civiliai ir nuotykių ieškotojai. 


MEDITACIJA IR MIRTIS


MEDITACIJA


 Prieš pradėdami meditaciją, žaidėjai turi įspėti žaidimo meistrą. Meditacijos metu žaidėjas atsiriboja nuo išorinio pasaulio. Meditacijai skirtos specialios izoliuotos vietos. Kiti draugiški personažai neturi teisės trukdyti ar pertraukti meditacijos. Meditacija trunka 10 minučių. Jos metu mokytojas gali perteikti savo žinias ir taip didinti mokinio išmintį. Vienu metu medituoti gali tik vienas personažas kartu su mokytojo pagalba. Medituoti galima ir vienam, tačiau tokiu būdu įgauti išminties tikimybė yra nedidelė. Ir ji mažėja proporcingai kylant jūsų išminties lygiui. Nutraukus meditaciją anksčiau laiko ji automatiškai tampa nesėkminga. Bet užpuolus priešams juk nesėdėsi sukryžiavęs kojų lotoso poza? Meditacija ir gydymas vykdomas toje pat vietoje, taigi vienu metu galima atlikti tik vieną veiksmą.


 MIRTIS

     Žuvęs žaidėjas susilieja su jėga ir keliauna mertviakan, kur gali užsitarnaut galimybę atgyti kaip naujas personažas. Aukšto lygio Džedajus meistras turi galimybę tapti vaiduokliu, kuris bus matomas tik savo mokiniams ir kitiems Džedajų meistrams. Vaiduoklis gali perduoti tik tą informaciją, kurią įgijo gyvas būdamas. Jis gali patarti ar padrąsinti, tačiau negali šnipinėti ar kaip kitaip įtakoti gyvųjų pasaulio. Pakankamai prisivaidenęs ir nusprendęs palikti gyvuosius ramybėje vaiduoklis galiausiai keliauna mertviakan iš kurio gali reinkarnuotis į kitą personažą. Vaiduoklis kaip nežaidybinis personažas turi dėvėti baltą raištį.
Cade Skywalker personažas turi galimybę atgaivinti nesenai kritusius žaidėjus. Tai jis gali atlikti tik du kartus į dieną.
Aukščiausio lygio Sithai pasitelkdami holokronų žinias taip pat gali atgaivinti kritusį karį. Tačiau šis bus labiau panašus į nuo įniršio pamišusį zombį, kuris neklausys jokių komandų. Norėdamas prikelti Sithų lordas turi aukoti savo įniršį. Prikėlimo tikimybė proporcinga lordo turimam įniršiui.
Imperijos riteriai gali paaukoti savo gyvybę tam, kad prikeltų kritusį karį. Tačiau sėkmės tikimybė yra 50/50.